Mandibula İlerletme / Geriletme İzmir

Mandibula ilerletme ve geriletme İzmir; çene kemikleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesinde başvurulan işlemleri kapsar. Mandibula olarak da adlandırılan alt çene kemiği, farklı nedenler sonucunda olması gerekenden geride veya ileride olabilir. Bu durumun görüldüğü hastalarda hem yüzün estetik bir görünüme kavuşması hem de fiziksel rahatsızlıkların giderilmesi için ortognatik cerrahiye başvurulması gerekir.

Çene ve yüz kemiği estetiği olarak da bilinen ortognatik cerrahi, kemik ve yumuşak dokuların olması gereken şekle getirilmesini sağlar. Hem alt çene hem de üst çenedeki yapısal bozuklukların giderilmesi işlemleri, bu alana dahildir. Yazımızın devamında mandibula ilerletme / geriletme hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. İzmir mandibula ilerletme / geriletme tedavileri için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Prof. Dr. Cenk Demirdöver’ den randevu alabilirsiniz.

Mandibula Nedir?

Alt çene kemiğinin tıbbi ismi mandibuladır. Yüz iskelet sistemindeki en büyük kemik olan mandibula, oynar ekleme sahiptir. Omurlardakine benzer bir eklem diski vardır ve şakak kemiği ile bağlantılıdır. Ramus ve corpus olarak adlandırılan iki önemli bölüme sahiptir.

 • Ramus: çiğneme işlevinin yerine getirilmesini sağlayan kasların bulunduğu kısımdır. Çene kemiği ile temporal kemik arasındaki eklemi oluşturur.
 • Corpus: Gövde olarak da adlandırılan bu alan, alt dişlerin bulunduğu kısımdır.

Mandibulanın Estetik Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Mandibulanın ileride ya da geride olması hem estetik açıdan hem de işlevsel olarak sorunlara neden olabilir. Alt çene kemiği estetik açıdan değerlendirilirken birtakım ölçümlerden yararlanılır. Bunlar:

 • Gonial Açı: Bu açı, mandibula ramusu ile gövdesi arasındaki ilişki hakkında bilgi verir. Ramus’un arka sınırı ve alt çene kemiğinin alt kenar sınırı arasındaki açıyı ifade eder. Erkeklerde 124 ° ± 6 °; kadınlarda ise 122 ° ± 4 ° normal olarak kabul edilir. Mandibulanın arkaya doğru büyüdüğü durumlarda bu açı da genişler. Açının daralması ise alt çene kemiğinin öne büyümesi anlamını taşır.
 • Mandibula Alt Sınırı: Yüz ve boyun arasındaki sınır, mandibula alt sınırıdır. Gerçekleştirilen elle muayene ve görsel muayene sonucunda değerlendirme yapılır. Hem kemikler hem de yumuşak dokular mandibula alt sınırını etkileyen faktörler arasında yer alır.
 • Mandibula Gövde Uzunluğu: Alt çene kemiğinin gövde uzunluğunun normal değerlerin altında veya üstünde olması ameliyat kararı açısından önem taşır.
 • Mandibula ramusu ve gövde arasındaki ilişki

Mandibula İlerletme / Geriletme Nedir?

Çene kemiklerinde meydana gelen deformasyon ve şekil bozuklukları, ortognatik cerrahi kapsamında ele alınır. Plastik cerrahinin bir üst ihtisaslaşma alanı olan bu işlemler, çene kemiklerinin ileri ve geri alınmasını kapsar. Mandibula olarak da bilinen alt çene kemiği, gelişimsel bozukluklar ve travmalara bağlı olarak düzgün bir yapıya sahip olmayabilir. Bu durum, alt çene ve üst çene arasında uyumsuzluk yaratırken aynı zamanda estetik açıdan da istenemeyen bir görüntü ortaya çıkarır. Mandibula ilerletme / geriletme tedavisi ile hastaların çene kemikleri hem birbirileri ile hem de yüzün genel yapısı ile uyumlu bir hale getirilir.

Mandibulanın üst çeneye göre geride olması mikrognatizm olarak adlandırılır. Mandibulanın üst çeneye göre önde olmasına ise prognatizm denir. Bu durum, hastaların çiğneme, konuşma, nefes alıp verme gibi eylemler esnasında zorlanmasına neden olabilir. Aynı zamanda estetik açıdan da yüzün yapısal olarak düzgün görünmesini engelleyebilir. Bu nedenle ortaya çıkan tüm bu sorunların giderilmesi için mandibula ilerletme / geriletme tedavisine başvurulması gerekebilir.

Ortognatik Cerrahi Nedir?

Mandibula ilerletme ve geriletme, ortognatik cerrahi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerdir. Çene ve yüzdeki iskelet sistemine cerrahi müdahalelerde bulunulması ortognatik cerrahi olarak adlandırılır.

Ortognatik cerrahi işlemlerden önce hastalar, oldukça detaylı bir muayeneye tabi tutulurlar. Bu sayede kapsamlı tedavi planının oluşturulması mümkün olur. Tedavi süreci, interdisipliner bir yapıya sahiptir. Plastik cerrahlar, ortognatik cerrahi alanında tedavi sunarken dişlerin hizalanması için de ortodontistlerden yardım alınır.

Alt Çenenin İleride / Geride Olması Belirtileri Nelerdir?

Alt ve üst çenenin doğru şekilde hizalanmaması, hastalarda birçok semptomu beraberinde getirir. Başlıca belirti ve şikayetler:

 • Çene kemiklerinin olması gereken alanda bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan estetik problemler
 • Estetik problemlerin yol açtığı psikolojik sorunlar
 • Oklüzyon (ısırım) bozuklukları
 • Yemek yemede zorlanma
 • Nefes alıp verirken zorlanma
 • Uyku problemleri olarak karşımıza çıkabilir.

Mandibula İlerletme / Geriletme Nasıl Yapılır?

Ortognatik cerrahi işlemler, oldukça dikkatli planlaması gereken müdahalelerdir. Bu nedenle operasyondan önce hastalar, detaylı bir muayeneden geçirilir. Bu muayene kapsamında:

 • Hem alt hem de üst çenenin panoramik, sefalometrik ve çene eklemi görüntülemeleri gerçekleştirilir
 • Çenenin alçıdan modeli yapılarak detaylı inceleme gerçekleştirilir
 • Fotosefalometrik analiz gerçekleştirilerek hastanın profilinde beklenen değişim ortaya konur
 • Çene yapısındaki tüm problemler belirlendikten sonra gerekli durumlarda ortodontist yönlendirmesi yapılarak dişlerin hizalanması için tel tedavisine başvurulur.

Alt çene ameliyatı esnasında hastalar, genel anestezi altında tutulur. Tam teşekküllü bir hastanede ve steril ameliyathane şartlarında operasyon gerçekleştirilir. Ameliyattan önce ve sonra hastaların belirli bir süre ortodonti tedavisi görmesi gerekebilir. Bu sayede dişlerdeki şekil bozuklukları giderilir.

 • Alt çenenin normalden geride durduğu hastalarda; operasyon esnasında çene kemiği kesilerek öne doğru ilerletilir. Kesim bölgesinde oluşan boşluğa kemik dokusu nakli gerçekleştirilir. Çene, titanyum plaklar ve vidalarla sabit hale getirilir.
 • Alt çenenin normalden ileride durduğu hastalarda; operasyon esnasında kemik dokusu kesilir ve mandibula, geriye alınır. Çene kemiği vidalarla sabitlenir.

Alt Çene Ameliyatı Kimlere Uygulanabilir?

Çene ameliyatları, çene gelişimi tamamlandıktan sonra başvurulan yöntemlerdir. Bu nedenle 18 yaşını geçmiş hastalarda mandibula ilerletme / geriletme işlemlerine başvurulur. Ancak nefes alıp vermede zorluk yaşayan hastalarda, cerrahi işlemlerin daha erken yaşlarda gerçekleştirilmesi mümkün olabilir.

İzmir Mandibula İlerletme / Geriletme Fiyatları

Ortognatik cerrahi işlemler, hasta özelinde planlanan uygulamalardır. Ameliyattan önce hastaların mutlaka detaylı bir muayeneden geçmesi gerekir. Bu muayeneye bağlı olarak tedavi süreci, hastada var olan problemlere göre planlanır. Bu durum, ücretlerin de birbirinden farklı olmasına neden olabilir.  İzmir mandibula ilerletme / geriletme fiyatları hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir ve Prof. Dr. Cenk Demirdöver’ den randevu alabilirsiniz.

Prof. Dr. Cenk Demirdöver