Maksilla İlerletme İzmir

Maksilla ilerletme İzmir; ortognatik cerrahi işlemleri arasında yer alan bir uygulamadır. Ortognati; Yunanca düz (orto) ve çene (gnatia) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir. Çene kemiklerinde mevcut olan yapısal bozukluklarının düzeltilmesinde başvurulan cerrahi işlemleri anlatan bir terimdir. Çene yapısı, gelişim aşamasında normalden fazla ya da az büyüdüğünde, alt ve üst çene arasında uyumsuzluk ortaya çıkabilir. Bu durum hem estetik açıdan göze hitap etmeyen bir görüntüye neden olur hem de işlevsel açıdan çeşitli sorunlara yol açar. Çene kemikleri arasındaki asimetri; nefes alışveriş, yeme ve uyku bozukluklarına neden olabilir.

Maksilla olarak da bilinen üst çene kemiği, geride olabilir. Üst çenenin alt çeneye göre daha geride gelişmesi sonucunda ortaya çıkabilen bu durum, “Mikrognati” olarak adlandırılırBu problem söz konusu olduğunda maksilla ilerletme tedavisine başvurularak çeneler arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi mümkündür. Yazımızın devamına maksilla ilerletme hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. İzmir’de maksilla ilerletme için bizimle iletişime geçebilir ve Prof. Dr. Cenk Demirdöver’ den randevu alabilirsiniz.

Maksilla Nedir?

Maksilla, alt çene kemiğinden sonra yüzde en büyük yer kaplayan kemiktir. İçerisinde maksiller sinüs adı verilen bir boşluk bulunur. Hareketsiz bir kemiktir. Yüzün tam ortasında bulunur ve oldukça karmaşık bir yapısı vardır. Ayrıca üst dişlerimiz de maksilla üzerinde yer alır.

Maksillanın gelişim aşamasında geride kalması hem yüzle hem de alt çene ile uyumsuzluk oluşmasına neden olur. Bu durum sonucunda çeneler, birbirileri ile doğru biçimde hizalanmadığı için yemek, nefes alıp vermek ve uyumak gibi hayati öneme sahip işlevler, rahat bir şekilde gerçekleştirilemeyebilir.

Ortognatik Cerrahi Nedir?

Yüzdeki iskelet yapısında var olan deformasyonların ve yapısal bozuklukların giderilmesinde başvurulan ameliyatlar, ortognatik cerrahiyi oluşturur. Çene kemiklerinin asimetrik yapıda olması çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Ortognatik cerrahi ile bu asimetrinin giderilmesi mümkündür. Gelişim gerilikleri ve aşırı gelişim anomalileri sonucunda ortaya çıkan yapısal bozukluklar, oldukça sık karşılaşılan problemlerdir. Bu problemlerin giderilebilmesi için kemiklerin yapısında değişikliğe gitmek gerekir. Bu durumda başvurulan cerrahi işlemler, ortognatik cerrahi kapsamına girer.

Çene ve yüz cerrahisi olarak da adlandırılan ortognatik cerrahi, kemikler ve yumuşak dokular üzerinde yapılan işlemlerdir. Plastik cerrahinin bir üst ihtisaslaşma konusu olan ortognatik cerrahi, alanında uzman plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilir. Aynı zamanda dişlerin de hizalanabilmesi için ortodonti uzmanlarından destek alınır. Plastik cerrahlar ve ortodonti uzmanları tarafından hem çene hem de diş yapısı baştan şekillendirilerek hizalama problemleri giderilir.

Maksilla İlerletme Nedir?

Ortognatik cerrahi işlemlerden biri olan maksilla ilerletme, üst çene ameliyatı olarak da bilinir. Maksilla, gelişimsel bozukluklar veya geçirilen kazalara bağlı olarak geride olabilir. Bu durum, alt ve üst çene arasında uyumsuzluk oluşturabilir. Alt ve üst çene arasındaki asimetri hem görsel açıdan hem de işlevsel olarak hastalara birçok problem yaşatabilir.

Oklüzyon olarak da adlandırılan ısırım; üst dişler ile alt dişlerin doğru hizaya sahip olarak, olması gerektiği gibi temas edebilmelerini gerektirir. Çene kemiklerinin önde veya geride olması ısırım bozukluklarına neden olur. Yanlış ısırım anlamına gelen maloklüzyon, yüz ifadesini de değiştirebilecek bir etkiye sahiptir. Bazı maloklüzyonlar, yalnızca ortodontik tedavi ile düzeltilebilirken maksilla kemiğinin geride olması gibi durumlar ortognatik tedavilere başvurmayı gerektirir.

Üst Çenenin Geride Olması Belirtileri Nelerdir?

Üst çene kemiğinin geride olması alt ve üst çenenin birbiri ile uyumsuz olmasına neden olur. Bu durum, hastalarda bazı semptomların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Başlıca belirti ve şikayetler:

  • Yemek yerken rahat bir şekilde çiğneyememek
  • Konuşmada görülen problemler
  • Çiğneme kaslarında fonksiyon bozukluğu
  • Çene ekleminde ve başta ağrı
  • Dişleri çevreleyen dokularda deformasyonlar
  • Yüzdeki estetik problemler
  • Psikolojik problemler

Üst Çenede Gerilik Neden Olur?

Maksilla ilerletme tedavisine başvurulmasını gerektirecek üst çene kemiğindeki gerilik, gelişimsel bozukluklar sonucunda ortaya çıkabilir. Mikrognati olarak adlandırılan bu durum, üst çenenin alt çeneye göre daha geride gelişmesini ifade eder. Çene kemiğinde meydana gelene gelişme geriliği, çeneler arasında asimetri sorunun ortaya çıkmasına neden olur. Aynı zamanda sonradan da çene kemiği deformiteleri oluşması mümkündür. Bu bölgeye alınan darbelere ve travmaya bağlı olarak çene kemiklerinin uyumunda bozulma görülebilir.

Üst Çene Geriliği Nasıl Tedavi Edilir?

Ortognatik cerrahi işlemler ile çeneler arasında mevcut olan uyum problemleri giderilir. Ancak çene ameliyatları, oldukça detaylı ve kapsamlı olarak planlanması gereken işlemlerdir. Ameliyattan önce hastaların hem alt hem de üst çenesinin görüntülenmesi gerekir. Bu sayede mevcut problemler detaylı olarak görülebilir. Panoramik, sefalometrik ve çene eklemi görüntülemelerini içeren bu süreç, çene modellemeleri ile de desteklenir. Alt ve üst çenenin ölçüsü alındıktan sonra oluşturulan alçıdan modeller ile hastanın çene yapısı detaylı olarak incelenir.

Çene kemiklerindeki yapısal problemler, disiplinler arası bir tedaviyi gerektirir. Ortognatik cerrahi işlemleri, alanında uzman plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilirken dişlerin doğru hizalanması için de ortodontistlere başvurmak gerekir.

Maksilla İlerletme Nasıl Yapılır?

Üst çene geriliği tespit edilen hastalarda, ortognatik cerrahiye başvurularak üst çene kemiğinin ilerletilmesi sağlanır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Üst çene ilerletme ameliyatı olarak da adlandırılan bu işlem, kemikteki ilerletme miktarına bağlı olarak planlanır. 10 milimetreden daha fazla bir ilerletme gerektiren çene yapısı söz konusu olduğunda distraksiyon olarak da adlandırılan aşamalı ilerletmeye başvurulması mümkündür.

Maksilla İlerletme Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Çene kemiğine müdahalede bulunulan bu ameliyatta süre, hastadan hastaya değişebilmektedir. Genel olarak operasyon sürecinin 2,5-4 saat arasında tamamlandığını söylemek mümkündür.

İzmir Maksilla İlerletme Fiyatları

Maksilla ilerletme tedavisi, hasta özelinde planlanan cerrahi işlemleri kapsar. Sürecin hastadan hastaya değişiklik göstermesi, ücretlerin de değişmesine neden olabilir. Aynı zamanda dişlerin doğru şekilde hizalanabilmesi için ortodontiste de başvurmak gerekebilir. Bu nedenle ücret aralıkları, farklı şekilde karşımıza çıkar. İzmir maksilla ilerletme fiyatları hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir ve Prof. Dr. Cenk Demirdöver’ den randevu alabilirsiniz.

Prof. Dr. Cenk Demirdöver